Nyinstallation, service & reparationer

Med lång branscherfarenhet i ryggen utför vi på Björketorps VVS alla typer av VVS-installationer samt service och reparationer.

Vi vänder oss i första hand till privatpersoner i Marks kommun, men vi åtar oss även uppdrag i Borås och Varberg.

Nyhet!

Agroenergi Neova Pellets får ett nytt namn: Scandbio.

Fr.o.m. nästa eldningssäsong kommer både Agro och Neova säckar få ett nytt utsende med ett gemensamt namn: Scandbio Pellets.

Pelletsförsäljning

Bra priser på pellets!


Vi satsar helt på framtidens energi. Pellets är ett förnybart bränsle med liten miljöpåverkan,som ger brukaren en låg uppvärmningskostnad. Vi sköter ditt byte till pellets och solvärme. Pellets och solvärme fortsätter att vara ett ekonomiskt och ekologiskt starkt alternativ.


Vi är återförsäljare för Scandbio Pellets (Fd. Neova) och säljer pellets i säck, storsäck och på bulk.

Klicka här för att komma till webbshop, där du kan se priser och beställa!

Sotare väljer Scandbio villapellets. Läs mer här.

Butiken

I vår butik på Varbergsvägen 318 A i Björketorp har vi utställning av diverse värmepannor, värmepumpar, pelletsbrännare, kaminer m.m.

Vi har oregelbundna öppettider, så ring innan du kommer för att försäkra dig om att vi har öppet!

Butiken

Vi kan VVS!